DEWEL.CZ profesionální webové prezentace – tvorba webů, e-shopů, portálů, intranetů a strategií

dewell.cz

Tvorba webových prezentací

GRAFICKÝ NÁVRH STRÁNEK

Při tvorbě grafického návrhu klademe velký důraz na tzv. informační design (označován také jako informační architektura). Hlavním cílem takto vytvořeného webu není jen dokonalý design, ale i logické uspořádání, přehledný a snadno ovladatelný design, který obsahuje moderní technologie zaměřené na cílovou skupinu návštěvníků webu.

V praxi se setkáváme s mnoha webovými prezentacemi, které jsou sice graficky dobře zpracovány, ale návštěvník těchto stránek ztráci přehled a raději je opustí. Na rozdíl od těchto webových prezentací jsou námi vytvořené webové prezentace jsou uživatelsky přívětivé, mají snadné ovládání a „Nikdo se na nich neztratí“.

Ve tvorbě webových prezentací postupujeme podle následujících bodů:

  • Analýza cílů a definování cílových skupin návštěvníků, kteří budou stránky navštěvovat (Koncept je nejdůležitější částí celého projektu a odvíjí se od něj nejen celá informační architektura, ale i design webových stránek).
  • Seznam požadavků, co by měl váš web obsahovat (je to například úvodní strana, kontakt, možnost vyhledávání nebo mapa webu. Kompletní seznam obsahu webu obdržíte ve formě zápisu, tím se předejde případným nedorozuměním o podobě stránek).
  • Hierarchické uspořádání webu, který je založen na logickém a sofistikovaném konceptu navigace. Takto stanoveným uspořádáním dosáhneme, aby se návštěvník na webu neztrácel a vždy rýchle našel, to co hledal.
  • Hrubý model webových stránek, který slouží k navržení nejvhodnějšího rozložení prvků na stránce . Spolu s informační architekturou má  klíčovou roli pro použitelnost stránek.
  • Poslední fází je doladění barevného vzhledu který bude odpovídat firemním barvám. Zvolíme vhodnou velikost a druh základního textu a textu pro nadpisy. Zároveň grafiku přizpůsobujeme, pro návštěvníky (cílovou skupinu), kterou má web nejvíce oslovit. Všechny zde zmíněné kroky dohromady nejsou samoúčelné a vyjadřují cíl a účel prezentace.